Follow

RT @bslagter
Interessante bevinding van Gemeente Utrecht. Afval scheiden bij de afvalverwerker is effectiever, goedkoper en makkelijker dan thuis. Dus terug naar één container.

Niet verrassend: technologie ontwikkelt veel sneller dan discipline van mensen.

rtvutrecht.nl/nieuws/2115870/u

Sign in to participate in the conversation
toottoot.de

Welcome to toottoot.de, another Mastodon instance - another possibility to get rid of ad spamming, address snooping and information thieving global corporations.