Follow

RT @RuurdUbels
In de zomer van 2020 bezocht ik . Ik schrok. Een paar weken later schreef ik er een column over. Vandaag in de recycling.

Sign in to participate in the conversation
toottoot.de

Welcome to toottoot.de, another Mastodon instance - another possibility to get rid of ad spamming, address snooping and information thieving global corporations.