Follow

RT @GuusKuijer
Erasmus schreef in de Lof der Zotheid dat 'zij het een bewijs van de grootste vroomheid achten als zij zich verre houden van alle wetenschap...'
Tegenwoordig heet deze vroomheid 'complotdenken'.
Goedemorgen.

Sign in to participate in the conversation
toottoot.de

Welcome to toottoot.de, another Mastodon instance - another possibility to get rid of ad spamming, address snooping and information thieving global corporations.