Follow

RT @bertusbouwman
Er is veel te veel geweld tegen vrouwen, en de daders zijn over het algemeen mannen. De cijfers in dit grafiekje zijn geregistreerde gevallen in Duitsland. Ik vrees dat de realiteit veel erger is omdat we veel niet zien. Een wereldwijd probleem dat veel meer aandacht verdient

Sign in to participate in the conversation
toottoot.de

Welcome to toottoot.de, another Mastodon instance - another possibility to get rid of ad spamming, address snooping and information thieving global corporations.